Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 291

Aldabergenova Möldır

Güney Kazakistan Eyaletindeki Orta Çağ Şehirlerinin Gelişmesine Coğrafi Ortamın Etkisi

Güney Kazakistan bölgesinde bulunan ortaçağ şehirler çevre tarafından her türlü etki altında kalmıştır. Bu konu üzerinde durmadan önce adı geçen bölgenin coğrafi koşulları tanımlanmalıdır. Güneyinde Kazakistan geniş bir yüzölçümüne sahip olup, bir kaç arkeolojik ve tarihi bölgeye bölünür ve her kısmı kendine has özelliklere sahiptir. Bu özellikleri araştırırken aynı zamanda şehirlerin gelişmesini de keşfetmiş oluruz (şehir fonksiyonu, şehirlerde ziraatın gelişmesi, halkın oturma durumları, şehirlerin sosyal ve ekonomik gelişmesi).

Anahtar Kelimeler: Güney Kazakistan, şehirler, şehir fonksiyonu, şehirlerde ziraatın gelişmesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_279


The Influence of Geographical Space on the Development of Middle-Aged Towns in the Province of the Southern Kazakhstan

Situated on the territory of the Southern Kazakhstan of middle - aged towns are constantly influenced by geographical space. The geographical conditions of the region are described in this article. The Southern Kazakhstan has a vast territory and is divided on some archeological and historical complexes. Investigating these complexes the development of towns is studied (functions of towns, agrarisation of towns, living conditions of citizens, and social and economical development of towns).

Keywords: Southern Kazakhstan, towns, functions of towns, agrarisation of towns.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_279


156