Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 674

Gürcistan´ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları: Georgiyevsk Antlaşması´ndan Ağa Muhammed Han´ın Tiflis Seferi´ne

Özgür Türker , Abdolvahid Soofizadeh

Bu çalışma XVIII. asrın son çeyreğinde Osmanlı ve İran devletlerinin siyasi baskılarından kurtularak Gürcistan Krallığı´nı yeniden birleştirmek gayesiyle Rusya´nın eksenine giren Kartli ve Kaheti Kralı II. İrakli´nin İran hükümdarı Ağa Muhammed Han (1742-1797) tarafından şiddetli bir biçimde cezalandırılması irdelenerek, Ağa Muhammed Han´ın Tiflis Seferi´nin ardından tamamen savunmasız kalan Gürcistan´ın, Rus İmparatorluğu tarafından kolaylıkla ilhak edildiği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Rusya, Georgiyevsk Antlaşması, Ağa Muhammed Han, Tiflis

Doi Number :10.9737/historyS1546


Fall of Georgia Under Russian Protectorate and its Outcomes: From the Treaty of Georgievsk to Agha Mohammad Khan´s Tbilisi Campaign

This article examines the Kartli and Kakheti king Heraclius II´s attempt to reunite the Kingdom of Georgia. In order to achieve his goal, Heraclius II aimed to enter the Russian sphere of influence to counter the Ottoman and Iranian political domination in Georgia in the last quarter of eighteenth century. Article presents that Heraclius´s political steps did not secure him Russian protection but triggered the Tbilisi campaign of Qajar ruler Agha Mohammad Khan (1742-1797). Qajar´s invasion left Georgia defenceless and the Russian Empire easily annexed it.

Keywords: Georgia, Russia, Treaty of Georgievsk, Agha Mohammad Khan, Tbilisi

Doi Number :10.9737/historyS1546


127