Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 496

Şerif Demir

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Lozan Konferansında Mali ve İktisadi Konular

Bu çalışma yarı resmi Hakimiyet-i Milliye Gazetesini inceleyerek Lozan Konferansı´ndaki mali ve iktisadi tartışmaların Türk basınında ayrıntılı olarak verildiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lozan Konferansı, İsmet İnönü, Hâkimiyet-i Milliye

Doi Number :10.9737/historyS919


Financial And Economical Discussions in the Lausanne Conference According to Hâkimiyet-i Milliye Newspaper

This study examines the semi-official Turkish newspaper Hakimiyet-i Milliye and explores that the Turkish press had a detailed coverage of financial and economic discussions in the Lausanne Conference.

Keywords: Lausanne Conference, Turkey, Ismet Inonu, Hakimiyet-i Milliye

Doi Number :10.9737/historyS919


241