Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 666

Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması

Fevzi Çakmak

Bu çalışma Halkevleri´ni kapatarak Cumhuriyet Halk Partisi mallarının müsaderesine izin veren kanun ile ilgili tartışmaları inceleyerek, Demokrat Parti´nin ana amacının kamu mallarının kamuya iade edilmesi değil ana muhalefet partisinin zayıflatılması olduğu tezini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Demokrat Parti, Halkevleri

Doi Number :10.9737/historyS1531


Closure of People´s Houses and Confiscation of Republican People´s Party´s Properties

This study examines the law that shut down the People´s Houses and allowed the confiscation of Republican People´s Party´s properties and argues that the main goal of the ruling Democrat Party was not the return of public properties to the state but to weaken the Republican People´s Party.

Keywords: Republican People´s Party, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Demokrat Party, People´s Houses

Doi Number :10.9737/historyS1531


129