Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 553

Nurettin Hatunoğlu

Harezm Şuralar Cumhuriyeti ve I. Kanun- i Esasisi

Bu makale Ceditçilik Hareketi´nin Hive Hanlığı´ndaki yansıması olan bilinen Yaş Hiveliler Hareketi tarafından kurulan Harezm Şuralar Cumhuriyetini incelemekte ve bu devletin anayasası, modern milli, ve demokratik yapısıyla Türkistan Türklerinin demokratikleşme tarihinde önemli bir yer edindiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hive, Harezm, Ceditçilik, Yaş Hiveliler, Palvan Niyaz, Türkistan

Doi Number :10.9737/historyS1105


The Khorezm Shuras Republic and Its Constitution

This article examines the the Republic of Khorezm Shuras founded by the Young Khivans, an offshoot of the Jadidism movement in the Khanate of Khiva, and argues that with its new constitution, modern nation-state, and democratic structure, the Republic of Khorezm Shuras assumed a special place in the history of democracy among Turks in Turkestan.

Keywords: Khiva, Khorezm, Jadidism, Young Khivans, Palvan Niyaz, Turkestan

Doi Number :10.9737/historyS1105


585