Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1416

Hellespontos ve Çevresini Etkileyen Depremler (MÖ 3000-MS 6. yy)

Kamil Doğancı ORCID Icon

Hellespontos (=Çanakkale Boğazı) ve çevresi Troas (=Biga Yarımadası), Khersonesos Thrakia (=Gelibolu Yarımadası), Mysia ve Tekirdağ´ın Marmara kıyılarındaki topraklarıyla Tenedos (Bozcaada), Imbros (=Gökçeada), Limnos ve Lesbos (=Midilli) adalarını içine alan geniş bir coğrafyadır. Deprem üreten Fay Hatları üzerinde yer alan bölge günümüzde olduğu gibi eskiçağda da sık sık depremlere maruz kalmıştır. Arkeolojik malzemeler bölgedeki en eski yerleşimlerden biri olan Troia´nın birçok kez depremler sonucu yıkıldığını gösterir. Makalede ele alınan depremlerin bazılarının merkez üssü Troas bölgesi, bazıların Propontis (=Marmara Denizi), bazılarının ise Mysia, Thrakia, Asia vb. gibi komşu bölgelerdir. Bölge dışında meydana gelen depremlere Troas´a etkileri oranında değinilmiştir. Bölgeyi etkileyen depremler çoğunlukla Propontis merkezli olmakla birlikte Kyzikos, Troia, Perinthos kentleri depremlerde en çok zarar gören yerleşimler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Hellespontos, Mysia, Çanakkale, Troia

DOI Number: 10.9737/hist.2019.729


Earthquakes Exposed to Hellespont and Its Environs (3000 BC-6th Century AD)

Hellespont and its environs includes Troas, Thracian Chersoneses, Mysia, Tekirdağ's Marmara coastal territories and the islands of Tenedos (=Bozcaada), Imbros (=Gökçeada), Limnos and Lesvos (=Midilli). The region lay near the main active Earthquake Fault Zones has been exposed to destructive earthquakes in ancient times as well as in the present day. Archaeological materials indicate that Troy, one of the oldest settlements in the region, has been destroyed many times by earthquakes. The epicenter of most of the earthquakes analyzed in the article is Troas but some of their epicenter is neighboring regions like Propontis, Mysia, Thrace and Asia Minor. The earthquakes occurred in the environmental regions will be analyzed if they cause damage in Troas. While the earthquakes principally centered the Propontis, the cities of Cyzicus, Troy and Perinthus are the most damaged settlements in the earthquakes.

Keywords: Earthquake, Hellespont, Mysia, Çanakkale, Troy

DOI Number: 10.9737/hist.2019.729


273