Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 668

Hemavend Kürt Aşireti´nin Musul Vilâyeti ve Osmanlı-İran Sınır Boylarındaki Eşkıyalık Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme (1863-1916)

Süleyman Demirci , Fehminaz Çabuk

Osmanlı arşiv belgeleri ve ikinci el kaynaklara dayanarak hazırlanan bu makale Hemavend Kürt Aşireti'nin Musul Vilâyeti'nde ve Osmanlı-İran sınırboylarında giriştiği eşkiyalık faaliyetlerini inceleyerek, aşiret üyelerinin sınırın her iki tarafına rahatça geçebilmesi, aşiretin değişen şartlara göre zaman zaman Osmanlı Devleti, zaman zaman da İran tarafından desteklenmesi nedeniyle eşkiyalık faaliyetlerinin tam olarak durdurulamadığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemavend Kürt Aşireti, Eşkıya, Osmanlı, İran, Musul, Kerkük, Süleymaniye

Doi Number :10.9737/historyS1672


An Evaluation of the Hemavend Kurdish Tribe´s Banditry in Mosul Province and along the Ottoman-Iranian Borderlines c. 1863-1916

Relying on Ottoman archival documents and secondary sources, this article examines the banditry of the Hemavend Kurdish tribe in Mosul Province and the Ottoman-Iran borderlands and presents that because the tribesmen easily crossed the border and that the tribe leaned its military and political support toward the Ottoman Empire or Iran according to changing conditions, the banditry could not be stopped.

Keywords: Hemavend, Kurdish Tribes, Bandits, Ottoman Empire, Iran, Mosul, Kerkuk, Suleymaniye

Doi Number :10.9737/historyS1672


280