Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 543

Heybeliada Ruhban Okulu´nda Yapılan Tezler

Salih İnci

Bu makale Heybeliada Ortodoks Ruhban Okulu´nda öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin genel bir değerlendirmesini yaparak, bu tezlerin hem kilise dili `Katharevusa´ nın muhafaza edilmesine hem de Ortodoks Rum halkın ortak bir dini ve milli kimliğinin oluşmasına katkıda bulunduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Heybeliada Ruhban Okulu, Din Bilimi, Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye

Doi Number :10.9737/historyS1028


The Theses Written at Theology School of Chalki in Heybeliada

This article examines the theses written by the students at the Orthodox Theology School of Chalki and argues that these theses contributed not only to the preservation of the church language `Katharevusa´ but also helped to form a common religious and national identity for the orthodox Greek population.

Keywords: Theology School of Chalki, Orthodox Patriarchy, Theology, Turkey

Doi Number :10.9737/historyS1028


158