Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 392

Osman Köse

Hindistan`dan İngilizleri Kovma ve Yeni Bir Sömürge Kurmaya Yönelik Proje: Fransa - Rusya Gizli Görüşmeleri (1800)

Mısır seferinden Fransa´ya döndükten sonra İ. Konsül olarak tüm yetkileri elinde toplayan Napolyon Bonapart, İngiltere ile barış yapma girişimleri sonuçsuz kalınca Rusya ile yakınlaşma siyasetine girdi. Fransa ve Rusya İngiltere´yi Hindistan´dan atmak için ortaklaşa ayrıntılı bir plan hazırladılar. Bu plana göre Tuna Nehri üzerinden Karadeniz´e taşınacak Fransız askerlerine Rusya Karadeniz´i aşarak Orta Asya üzerinden Hindistan´a ulaşmaları için yardımcı olacaktı. İngilizler Hindistan´dan atılarak Hindistan ve İran´da Rus hakimiyeti kurulacaktı. Bu projeye göre Fransa da Doğu Akdeniz´de Mısır ve Suriye´ye hakim olacak Austurya´ya da Bosna-Hersek, Eflak-Bogdan ve Bulgaristan verilecekti. Bu makale Rus Çarı İ. Pavlo´nun öldürülmesi ile akım kalan projenin Fransız ve Rus temsilcileri arasında 1800 yılında cereyan eden gizli proje görüşmelerini Osmanlı arşiv belgelerinin ışığında incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Osmanlı Devleti, Fransa, Avusturya, Mısır, Hindistan, Sömürge

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_668


A Project to Throw Britain Out of India and Create a New Colony: France-Russia Secret Meetings (1800)

After Napoleon Bonaparte returned from his Egyptian expedition, he took over the control of France. As peace negotiations with Britain were delayed, he approached Russia. In 1800 France and Russia prepared a joint action plan to throw the British out of India. According to this plan, French soldiers would reach to the Black Sea by way of the Danube and Russia would help them cross the Black Sea and reach to India through Central Asia. Then, they would throw the British out of India and establish a Russian rule there. Furthermore, France was to control Syria and Egypt in the Eastern Mediterranean and Austria would be given Bosnia and Herzegovina, Wallachia, Moldavia and Bulgaria. This article analyzes the secret negotiations of the unfinished project, which was abandoned because of the assassination of Czar Paul I, in light of Ottoman archival documents.

Keywords: Russia, Ottoman Empire, France, Austria, Egypt, India, Colony

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_668


49