Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 552

Sevgi Dönmez

Hititler Döneminde Askeri ve Siyasi Faaliyetlere Bağlı Metal Dolaşımı

Bu çalışma Hitit ekonomisinde metal kullanımını inceleyerek, metal ekonomisinin büyük oranda askeri ve siyasi faaliyetlere bağlı olarak devlet kontrolünde geliştiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hitit, Kutlama Hediyesi, Ganimetler, Metal Dolaşımı, Diplomasi

Doi Number :10.9737/historyS1055


Dependence on Metal Circulation to Military and Political Activities in the Period of Hittites

This article examines the usage of metal in Hittite economic life and argues that metal economics developed largely under the control of the state as a consequence of its military and political activities.

Keywords: Hittite, Celebration Gift, Spoils, Metal Circulation, Diplomacy

Doi Number :10.9737/historyS1055


230