Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 661

Hristiyan İdeolojisi ve Otarşi Bağlamında Bizans Ekonomisi

Cüneyt Güneş

Bu makale Hıristiyanlık ideolojisiyle otarşi iktisadi düşüncesinin Bizans İmparatorluğu´nun iktisadi yapısı üzerindeki etkilerini inceleyerek, manevi doyumluluğu maddi doyumluluğun önünde tutan Hıristiyanlık ideolojisiyle, iktisadi sınırlamayı esas edinen otarşi iktisadi düşüncesinin Bizans İmparatorluğu´nun iktisadi yapısına hakim olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Ekonomi, Hıristiyanlık, İdeoloji, Otarşi

Byzantine Empire, Economy, Christianity, Ideology, Autarchy


Byzantine Economy in the Context of Autarchy and Christian Ideology

This article examines the impact of Christian ideology and authoritarian economic thought on the economic structure of the Byzantine Empire and presents that the Christian ideology, which prioritized spiritual over material satisfaction , and authoritarian economic thought, which embraced limited consumption, dominated the Byzantine economic structure.

Keywords: Byzantine Empire, Economy, Christianity, Ideology, Autarchy

Byzantine Empire, Economy, Christianity, Ideology, Autarchy


172