Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1195

Hümayun´un İlk Döneminde Babürlü-Afgan Mücadelesi

Muhammed Bilal ÇELİK , Hami DEMİR

Babür Şah, 1526´da Afgan Ludiler´i mağlup ettiği Panipat zaferi ile Kuzey Hindistan´da egemenliğini tesis etmişti. Babür Şah Hindistan´daki kısa hükümdarlığının ardından 1530 yılında vefat etmiş ve tahtını oğlu Hümayun´a bırakmıştı. Hindistan´da yeni kurulmuş olan bu Türk devletinin genç hükümdarı iktidarı ciddi sorunlar ile birlikte devralmıştı. O, güçleri tam olarak kırılmamış olan Afganlar, Racputlar ve bu coğrafyanın diğer güçlü unsurları ile mücadele etmek durumunda kalmıştı. Hümayun´un bu süreçteki en güçlü rakibi ise Afganlar´ı tekrar örgütlemeyi başaran Şir Han olmuştu. Bu çalışmada Hümayun´un idaresindeki Türkler´in Kuzey Hindistan´daki egemenliklerinin nasıl kesintiye uğradığı ve Afganlar´ın Şir Han liderliğindeki başarıları incelenmeye çalışılacaktır. Makalemizde Babürlü saray tarihçileri ve Şir Han dönemi yazarları tarafından kaleme alınan ana kaynaklara başvurularak, Hümayun dönemi ile ilgili araştırma eserler incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Babür Şah, Hümayun, Şir Han, Babürlüler, Afganlar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.636


Baburid-Afghan Struggle in the First Period of Humayun´s Reign

Babur Shah established his sovereignty by the Panipat victory, which he defeated the Afghan Lodis in 1526. Babur Shah died in 1530 after his brief ruling in India and left the throne to his son Humayun. The young ruler of this newly established Turkish state in India took over power with serious problems. He had to struggle with Afghans, Rajputs whose powers were not fully broken and other strong rivals in this geography. Humayun´s strongest rival during this period was Sher Shah who was trying to reorganize the Afghans. In this study, we will try to investigate how the authority of the Baburid State under Humayun´s rule were undermined in North India, and the successes of the Afghans under the leadership of Sher Shah. In this article, the main sources of Baburid and Sher Shah period were referred and research works related to Humayun period were utilized.

Keywords: Babur Shah, Humayun, Sher Shah, Baburids, Afghans

DOI Number: 10.9737/hist.2018.636


278