International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

History Studies Dergisi, "açık erişim politikası"nı benimsemiş olup, dergide yayımlanan makaleler, finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Makalelerin ticari amaçlı kullanılması için yazarlardan ve dergiden yazılı izin alınması gereklidir.