International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

EDİTÖRLER

Editörler

Osman Köse (Prof. Dr.; Polis Akademisi, Türkiye)

Yakup Yılmaz (Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Dil Editörleri

Yasemin Ulutürk, (Dr.; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

M. Edip Çelik, (Doç. Dr.; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye)

Senem Gürkan; (Arş. gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)