International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

YAYIN PERİYODU

1- History Studies Dergisi, 2022 yılından itibaren ikişer aylık dönemler hâlinde (Şubat, Mayıs  Ağustos ve Kasım) yılda dört sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir,

2. Ortalama İnceleme Süresi: 8 hafta