Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 131

İdrimi Zamanında Alalah Krallığı

Cemil Bülbül

Alalah´ın MÖ. 15. yüzyıla tarihlenen IV. tabakasında çivi yazılı tabletlerin yanı sıra, Alalah´ın meşhur krallarından biri olan İdrimi´nin kitabesi de bulundu. Şu anda İngiltere´nin başkenti Londra´daki British Museum´da teşhir edilen İdrimi´nin Kitabesi, MÖ. 15. yüzyıl Alalah´ının siyasi tarihi hakkında bilgiler aktaran en önemli vesikadır. Söz konusu kitabe, Halep kralı İlim-İlimma´nın oğlu İdrimi´nin anlaşılamayan nedenlerle Emar´a kaçmak zorunda kaldığını anlatmaktadır. Kenan´da saklandıktan sonra İdrimi, Mukis ve diğer bölgelerdeki sadık takipçilerinden bir ordu oluşturarak, ata topraklarını tekrar ele geçirmiş ve kendisini Mukis´in ve Alalah´ın kralı ilân etmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdrimi, Alalah, Mukis, Tel Açana, Halep

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_98


The Alalakh Kingdom During The Reign of Idrimi

The cuneiform texts were found in level IV of Alalakh which dates 15. th. century B.C. But in the same level an inscription was found also. This inscription was on a statue which belonged to Idrimi who was one of the famous kings of Alalakh. The inscription of Idrimi is now in the British Museum in London which is the capital of England. This inscription gives information about the political history of Alalakh in 15. th. century B.C. So, it is accepted as an important document. This inscription tells the escape of Idrimi who was the son of Ilim-ilimma, king of Aleppo, to Emar from his native country. But we do not know the reasons of this escape.

Keywords: Idrimi, Alalakh, Mukish, Tell Atchana, Aleppo

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_98


94