Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 461

II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları

Erdoğan Keleş

Bu makale Sultan II. Abdülhamid döneminde Aydın Vilayeti´nde kurulan sanayi mektebi, çıraklık mektebi, ziraat mektebi, jandarma mektebi, lisan ve ticaret mektebi gibi sanat ve meslek okullarını incelemektedir. Ayrıca bu okulların kurulmasında karşılaşılan güçlükler, okulların öğretmen ve öğrenci yapısı ve işleyişi de ele alınmıştır. Bu makale Sultan II. Abdülhamid döneminde Aydın Vilayeti´nde kurulan sanayi mektebi, çıraklık mektebi, ziraat mektebi, jandarma mektebi, lisan ve ticaret mektebi gibi sanat ve meslek okullarını incelemektedir. Ayrıca bu okulların kurulmasında karşılaşılan güçlükler, okulların öğretmen ve öğrenci yapısı ve işleyişi de ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Aydın Vilayeti, Eğitim, Sanat ve Meslek Okulları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_661


The Arts and Crafts Schools in Aydın Province during the Reign of Abdulhamid II (1876-1909)

This article examines the establishment of occupational arts and crafts schools in Aydın Province during the reign of Sultan Abdulhamid II. These occupational schools were mainly the industrial school, apprenticeship school, agricultural school, and school for gendarmerie, and school of language and commerce. Furthermore, the article analyzes the obstacles to establish these schools, their teachers, students, as well as their administrative structure.

Keywords: Abdulhamid II, Aydın Province, Arts and Crafts Schools, Education

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_661


114