Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 614

Mithat Aydın

II. Abdülhamid Döneminde Manastır Vilayetinde Rüşdiye Okullarının Gelişimi

Bu çalışma Osmanlı modernleşmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan rüşdiyelerin II. Abdülhamid döneminde Manastır vilayetindeki durumunu inceleyerek, bu dönemde ortaya çıkan önemli özellikleri tespit etmektedir. Bu dönemde açılan ilk kiz rüşdiyelerinden birisi de Manastır Inâs (Kız) Rüşdiyesi´dir. Daha çok yerel halkın maddi destekleri ile açılan rüştiyeler nitelikli öğretmen bulma konusunda sıkıntılar yaşamış bu da verilen eğitimin kalitesinin beklentilerin çok altında kalmasına sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Egitim, Balkanlar, Manastır, Rüşdiye, II. Abdülhamid

Doi Number :10.9737/historyS1409


Development of Rüşdiye Schools in the Monastir Province during the Reign of Abdulhamid II

This study examines a product of Ottoman modernization, Rüşdiye schools, in Manastir province during the reign of Abdulhamid II (1876-1909) and outlines the key features of Rüşdiye schools in the region. Manastır İnâs (Kız) Rüşdiyesi was one of the first girls Rüşdiye schools opened in this period. Rüşdiye schools were opened largely with the financial support of local populations but the challenge to acquire qualified teachers caused a decline in educational quality below expectations.

Keywords: Ottoman Empire, Education, Manastir, Balkans, Rusdiye, Abdulhamid II

Doi Number :10.9737/historyS1409


384