Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1323

Mucize Ünlü - Ahmet Yadi

II. Abdülhamid Döneminde Ulahların İstihdamına Dair

Bugün Balkanlar ve Doğu Avrupa´nın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve Latince ile irtibatlı bir dil konuşan Ulahlar, Balkanların en eski sakinlerindendir. Osmanlıların Balkanlarda karşılaştığı ilk topluluklardan olan Ulahlar, XIX. yüzyıl sonlarında büyük oranda Makedonya coğrafyasında yaşamaktaydılar. Berlin Kongresi´nden sonra ortaya çıkan Makedonya Sorununun bir parçası olmuşlar ve bu süreçte Romanya tarafından desteklenmişlerdir. Bu çalışmada 1905 yılında Osmanlı Devleti tarafından ayrı bir millet olarak tanınan Ulahların II. Abdülhamid döneminde istihdamlarına yönelik girişimler ve istihdam edilen Ulahlar hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ulahlar, II. Abdülhamid Dönemi, İstihdam, Makedonya.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.702


On the Employment of the Vlachs in the Reign of Abdülhamid The Second

Today, the Vlachs, living in various parts of the Balkans and Eastern Europe and speaking a language related to Latin, are among the oldest inhabitants of the Balkans. The Vlachs were one of the societies encountered by the Ottomans in Balkans and they lived mostly in the geography of Macedonia in the 19th century. The Vlachs were a part of Macedonian Question which was emerged after the Berlin Congress, and the Vlachs were supported by Romania in that period. In this study, some information will be given about the employed Vlachs and the attemps to employment of the them, recognized as a seperate nation in 1905, during the reign of Abdülhamid the Second.

Keywords: The Vlachs, The Reign of Abdülhamid the Second, Employment, Macedonia.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.702


50