Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 393

II. Meşrutiyet´ten Birinci Dünya Savaşına, Osmanlı Arap Vilayetlerinde Sömürgeci Avrupa Devletleri´nin Siyasi Faaliyetleri

Sinan Marufoğlu

Bu makale 1908 ve 1914 seneleri arasında, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi sömürgeci Avrupa devletlerinin, Suriye, Lübnan, Filistin, Irak, Necid, Hicaz ve Yemen gibi Osmanlı Arap vilayetleri´nde kurdukları ajan baglantıları ve istihbarat faaliyetlerini daha önce bilinmeyen yönleri ile birlikte öncelikle Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak incelemektedir. Ayrıca makale bu faaliyetlere karşı Osmanlı Devleti´nin ve yerel idarecilerinin tutumunu kaynaklar ışığında ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sömürgecilik, Meşrutiyet, İngiltere, Fransa

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_634


From the Second Constitution to World War I, the Political Activities of the Imperialist European Countries in the Ottoman Arab Provinces

Relying primarily on Ottoman archival documents, this article sheds light on previously unknown aspects of the spy networks and intelligence activities of the imperialist European countries such as England, France and Italy in the Ottoman Arab provinces of Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, Najd, Hejaz and Yemen from 1908 to 1914. Also the article covers the responses of the Ottoman Empire and its local administrators against these activities.

Keywords: Ottoman Empire, Imperialism, Ottoman Constitution, Britain, France

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_634


83