Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 624

Ahmet Yiğit

III. Ahmet Dönemi Huzur Güreşleri ve Güreşler İçin Yapılan Ceyb-i Hümayun Harcamaları

Bu makale III. Ahmet (1703-1730) döneminde padişahın huzurunda yapılan güreş müsabakalarını ele alarak, güreş müsabakalarının yalnızca bir spor olmakla kalmayıp dini, içtimai ve askeri öneme haiz, geniş alanda etkili bir spor olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Güreş, Ceyb-i Hümayun, Osmanlı Devleti, III. Ahmet, Biniş-i Hümayun

Doi Number :10.9737/historyS1387


Wrestling in the Presence of the Sultan and Expenditures from the Imperial Pocket During the Reign of Ahmet III

This article examines the wrestling matches done in the presence of Ottoman sultan Ahmet III (r.1703-1730) and suggests that wrestling in the Ottoman Empire was not merely a sport but had religious, social, and military significance with widespread influence.

Keywords: Wrestling, Sport, Imperial Pocket, Ottoman Empire, Ahmet III, Imperial Ride/Royal Trip

Doi Number :10.9737/historyS1387


145