Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 570

İbrahim Şirin

İki Hükümet Bir Teşkilat: Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi´nden Cenub-î Garbî Kafkas Hükümeti Muvakkate- î Milliyesi´ne

İngiliz, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi arşiv belgeleri değerlendirilerek hazırlanan bu çalışma 31 Ağustos 1913´te kurulan Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi ile altı yıl sonra 18 Ocak 1919´da kurulan Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesi arasındaki organik bağı ve bu kısa ömürlü iki muvakkat hükümetin ortak özelliklerini inceleyerek, bu tecrübenin Milli Mücadele´ye etkilerini ortaya koymaktadır. Serez şehrinin Bulgar istilası ve mezalimine karşı Serez halkının topyekün mücadelesini ön gören Müstahfız Teşkilatı Müdafaa-i Milliye Cemiyetlerinin ilk öncülüğüdür. Gümülcine´de kurulan kısa ömürlü Batı Trakya Geçici Hükümeti ve Kars´ta kurulan Güney Batı Kafkas Hükümeti gerek teşkilat yapısı gerek örgütlenme şekli ve örgütleyenleri ile Teşkilat-ı Mahsusa´nın faaliyetlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Erik Jan Zürcher "Milli Mücadele´de İttihatçılık" isimli kitabında Serez´deki Müstahfız Teşkilatı ve bu iki hükümet arasındaki organik bağı dikkate almaksızın Milli Mücadele´yi 1915´te başlatır. Oysa gerek Müstahfız Teşkilatı gerekse bu iki hükümet tecrübesi Milli Mücadele´nin Balkan topraklarının neredeyse tamamının kaybedildiği Balkan Savaşları ile yani 1912´de başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, Mustahfız Teşkilatı, Cihangiroğlu İbrahim, Süleyman Askeri

Doi Number :10.9737/historyS1130


Two Governments One Organisation: From the Provisional Government of Western Thrace to the Provisional Government of South-Western Caucasia

Relying on the documents from the British, Ottoman and the Institute of Turkish Revolution History archives, this study examines common features and the organic link between the Provisional Government of Western Thrace founded on August 31, 1913 and the Provisional Government of South-Western Caucasia founded on January 18, 1919 and present the influence of these experiences on the Turkish Independence War. Mustahfız Organisation, which prepared the people of Serez against the anticipated Bulgarian occupation and atrocity, was the primary example of the Defence of National Associations. Both the short-lived Provisional Government of Western Thrace in Komotini and the Provisional Government of South-Western Caucasia in Kars were the products of the Ottoman Intelligence agency, Teşkilat-ı Mahsusa, in terms of organisational structure and organisers, and they had remarkably common features. In his book "Union and Progress in the Turkish National Movement (1905-1926)", Erik Jan Zürcher, disregarded the organic link between Mustahfız Organisation in Serez and these two governments and gave 1915 as the beginning year of the Turkish Independence War. Considering the experiences of the Mustahfız Organisation and the two governments this article argues that beginning date of the Turkish Independence War should be pulled to 1912 to the beginning of Balkan Wars.

Keywords: Provisional Government of Western Thrace, Provisional Government of South-Western Caucasia, Mustahfı

Doi Number :10.9737/historyS1130