Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1936

İmparatorluk Dönemi´nde Roma Ordusunda Asker Alım Süreci

Olcay Turan ORCID Icon

Roma´nın görece sıradan bir şehir devletinden yola çıkarak zaman içerisinde Akdeniz çevresindeki muazzam toprakları ele geçirip, buralarda uzun süre hüküm sürmesinin temel nedenlerinden biri güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmasıdır. Roma ordusunun savaşta ve barışta güçlü kalabilmesinde pek çok faktör söz konusudur. Komuta kademesinin yeteneği, uygulanan taktikler, çağa ayak uydurabilme becerisi ve kullandıkları silah araç ve gereçleri bir ordunun güçlü olabilmesinin en önemli faktörleri arasında yer almaktadır. Bununla beraber günümüzde olduğu gibi antikçağlarda da herhangi bir silahlı gücün başarılı olabilmesinin altında yatan temel nedenlerden biri sahip olduğu askerlerin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Roma ordusu, Geç Cumhuriyet Dönemi´ne kadar ihtiyaç vuku bulduğunda meydana getirilen bir milis gücüyken; Marius´un yaptığı düzenlemeler sonrasında profesyonel bir güce dönüşmüştür. Roma Barışı´nın egemen olduğu MS I-II. yüzyıllarda Roma, ordusu için gerekli niteliklere sahip asker bulmada sıkıntı yaşamamış ve bu sebeple de gücünü muhafaza etmiştir. Fakat MS III. yüzyılla birlikte savaşların sıklaşması üzerine ordu için gerekli askeri temin ederken, önceden belirlenmiş kriterler görmezden gelinmiş ve sonuçta Roma ordusu zayıflama emareleri göstermeye başlamıştır ki bu durum Roma´nın yıkılmasındaki sebeplerden biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Roma, Roma Ordusu, Asker Alımı, Principatus

DOI Number: 10.9737/hist.2021.974


Recruitment Process in the Roman Army in the Imperial Period

One of the main reasons of the rise of Rome which was a relatively ordinary city-state at the beginning, to capture and rule over the large territories in the Mediterranean basin, was its strong armed forces. There were many factors for keeping Roman army strong in both peace and war times. The talent of command echelon, tactics, ability to keep up with the modern developments and their arms and equipment were among the most important reasons for an army to stay strong. On the other hand, one of the main reasons of any armed forces to be successful, is the quality of its soldiers in ancient ages as well as in the modern days. The Roman army was a militia force which was formed when the need arises until the late Republic period, with the reforms of Marius, it became a professional force. In the I and IIth centuries A.D. when the Pax Romana, the Romans did not have any difficulty to find new recruits and could maintain its strength. However, the high standards for recruitment had to be abandoned because of the increasingly frequent military conflicts in the IIIrd century A.D. and the Roman army began to weaken which was one of reasons of the fall of Roman Empire.

Keywords: Rome, Roman Army, Recruiting, Principate

DOI Number: 10.9737/hist.2021.974


254