Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1053

İngiliz Arşiv Belgelerine Göre XX. Yüzyılın Başında Rusya´nın İran´a Yönelik Stratejileri ve Faaliyetleri

Ramazan Sonat

Bu makale; Rusya´nın XX. yüzyılın başında İran´a yönelik stratejilerini ve faaliyetlerini İngiliz arşiv belgeleri ışığında açığa çıkarmayı amaç edinmektedir. Bu konu kapsamında İngiliz Arşivinde farklı kod numaraları ile yer alan ve İran´ın 1906-1907 seneleri içerisindeki genel durumunu konu edinen yıllık raporlar incelenerek İran´da meydana gelen meşruti hareketin ve bu ülkenin mevcut ekonomik konumunun Rusya´ya ne tür kazançlar sağladığı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rusya, İran, XX. Yüzyıl, İngiliz Arşivi, Yıllık Rapor

DOI Number: 10.9737/hist.2018.588


Russian Activities and Strategies toward Iran at the beginning of the 20th Century According to British Archival Documents

Based on British archival documents, this article aims to explain activities and strategies of Russia towards Iran at the beginning of the 20th century. In this context, By examining annual reports on Iran for 1906 and 1907 in the National Archives, the article explains how Russia benefited from the Constitutional Movement and economic situation of Iran during that time to enhance its economic gains and to strenghten its political power.

Keywords: Russia, Iran, 20th Century, British Archive (The National Archives), Annual Reports

DOI Number: 10.9737/hist.2018.588


274