Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 526

Serdar Sakin , Hikmet Zeki Kapçı

İngiltere, Nesturiler ve İç Toprak Projesi

Bu makale İngiltere´nin Milli Mücadele Döneminde Türkiye´nin güneyi ve Irak´ın kuzeyinde bir Nasturi devleti kurma çabalarını incelemektedir. İngiltere´nin Kafkaslar ile Iraq arasında İngiliz bağlantısını sağlayacak bir uydu devleti kurma hedefi dogrultusunda Nasturilerin lideri Ağa Petros bir Yerleşim Planı uygulamaya çalışmış ancak planın başarısız olması üzerine yurt dışına çıkarak dış destek ile Nasturilere otonomi sağlamak için girişimlerine devam etmiştir. İngilizlerin Nasturi devleti kurma planı gerçekleştirilememiş ancak Nasturilerin İngilizlerle işbirliği yapması bölgedeki Türk, Kürt ve Arab halkları ile Nasturiler arasındaki münasebetlerin zedelenmesine yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nasturi, Süryani, Ağa Petros, İmadiye, Hakkâri

Doi Number :10.9737/historyS856


The Great Britain, Nestorians And the Project of Internal Land

This article examines the British attempts to establish a Nestorian state in southern Turkey and northern Iraq. In order to realize the British plan to establish a satellite state between the Caucasus and Iraq, Nestorian leader Agha Petros put a settlement plan into practice but as his plan failed he left the country to seek foreign support for an autonomous Nestorian state. While the British plan to establish a Nestorian state failed, the Nestorian collaboration with the British diminished the relations between Nestorians and their neighbors, the Turks, Kurds and Arabs.

Keywords: Nestorian, Syrian, Agha Petros, Amediye, Hakkâri

Doi Number :10.9737/historyS856


404