Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1431

Erhan Bektaş ORCID Icon

Ottoman Settlement Policy in Iraq: Negotiation and Coercion

This article, which handles the Tanzimat period, aims to examine the implementation of the tribal settlement policies of the government in the Iraqi province of the Ottoman Empire in context of the centralization. The focal point of this study is how the new kinds of practices about tribal settlement and tax collection in provincial life were introduced in the Iraqi province. This article attempts to draw a wide-ranging panorama by the examination of the border policies in Iraq. It also shows the efforts of the central state to introduce stability and urban life to the nomadic tribes in the Iraqi region to increase agricultural production and tax revenues through both negotiation and coercion policies.

Anahtar Kelimeler: Iraqi Province, Tribe, Settlement, Taxation

DOI Number: 10.9737/hist.2019.745


Irak'ta Osmanlı Yerleşim Politikası: Müzakere ve Baskı

Tanzimat dönemini ele alan bu makale, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti´nin Irak vilayetinde, merkezi devletin göçebe aşiretleri yerleşik hayata geçirme politikalarının uygulanmasını, merkezileşme bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın odak noktası Osmanlı devletinin Irak bölgesinde aşiret yerleşimi ve vergi tahsilatı ile ilgili yeni tür uygulamalarının tanıtılmasıdır. Bu makale, Osmanlı Devleti´nin sınır politikalarının incelenmesiyle geniş kapsamlı bir panaroma çizmeyi hedeflemektedir. Bu makale aynı zamanda merkezi devletin Irak bölgesindeki tarımsal üretimi ve vergi gelirlerinin artırmak için göçebe kabileleri hem zorlama hem de müzakere yoluyla, yerleşik hayata geçirmeye çabalarını göstermektedir.

Keywords: Irak Bölgesi, Aşiret, Yerleşik Düzene Geçirme, Vergilendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2019.745


407