Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 527

Ulaş Töre Sivrioğlu

İslâm Kaynaklarına Göre Nuşirevân-ı Âdil

Bu çalışmada İslâm öncesi dönemde hüküm sürmüş Hüsrev I Anuşirvan´a İslâmî kaynaklarda duyulan ilgi ve saygının nedenleri ve gelişimi incelenmekte, adaletli bir yönetim sergilediği için bu hükümdarın İslam kaynaklarında saygınlıkla bahsedildiği tespit edilmektedir. İslâm kaynaklarında Nuşirevan-ı Âdil olarak geçen Hüsrev I Anuşirvan (531-579) ondokuzuncu Sâsâni hükümdarıdır. Pehlevice "ölümsüz ruh" anlamına gelen "anōşeg revān" lâkabı Hüsrev I´e "adaletli" bir hükümdar olması nedeniyle verilmiştir. Kendisine adanmış Pehlevice kitaplar ve sayısız menkıbeye bakılarak Nuşirevān´ın, en fazla saygı duyulan Sāsāni hükümdarlardan biri olduğu anlaşılabilir. Bu saygınlık İslâmî asırlarda da artarak devam etmiş ve İslâm kültürüne de geçmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nuşirevan, Sasaniler, İslam literatürü, İran

Doi Number :10.9737/historyS858


AnushIrwan "Righteous" According to Islamic Sources

This study examines the Islamic literature on the pre-Islamic king of Sasanid Empire Anushirwan and illustrates that because of his just rule Anushirwan was mentioned respectfully in the Islamic sources. In the Islamic resources, Khosrow I who is known as Nuşirevān-ı Ādil is the 19th King of the Sasanian Empire. His title "anōşeg revān" which means "immortal soul" in the Pahlavi language is given to Khosrow I for being a just king. A through study of Pahlavi books, which were dedicated to him, and numerous legends mention Nuşirevān as one of the most respectable of the Sasanian Emperors.This respectability continued increasingly in the Islamic culture.

Keywords: Anushirwan, Sasani Empire, Islamic literature, Iran

Doi Number :10.9737/historyS858


759