Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 158

İstiklal Savaşına Doğru Milli Bilincin Doğuşu

Refik Arıkan

Birinci Dünya Savaşı´ndan Osmanlı Devleti yenilgiyle çıkmıştır. Ancak Türk Milleti, tüm yokluklara rağmen vatan topraklarını işgalden kurtarmak amacıyla Mustafa Kemal Paşa önderliğinde giriştiği Milli Bağımsızlık Mücadelesini büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. Burada üzerinde durulması gereken, orduları dağıtılmış, başkenti fiili olarak işgale uğramış ve maddi-manevi kaynakları tükenmiş bir milletin bunu nasıl başardığıdır. Türk Milleti mütareke döneminde, gayr-ı Müslimlerin hal ve tutumları, İtilaf Devletleri'nin yaklaşımları ve başlattıkları işgaller karşısında kendilerini ve vatanlarını koruma refleksi ile harekete geçmişdir. Diğer taraftan İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısındaki tavrı ve Milletin duygu ve düşünceleri istikametinde davranan idarecilerin görevden alınmaları da Türk Milletini harekete geçiren diğer bir unsur olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, İşgal, Damat Ferit Paşa, Nureddin Paşa, Kuva-yı Milliye, Mondros

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_107


Born of National Awareness to the War of Independence

After Ottoman Empire was defeated in the First World War, faced with the danger of losing their independence and lands, Turkish people started a national struggle for independence under the leadership of Mustafa Kemal, despite the poverty and lack of money. One of the most important issue must be considered here is how a nation whose army was demobilized, capital was occupied and financial-emotional resources exhausted, could rised. Which events did let this rise? Due to the the attitudes of non-Muslims and allies and occupations in Anatolia, Turkish Nation took action against all of Entente Powers. On the other hand the attitutes of İstanbul Goverment and deposition of the administrators supported the national struggle in Anatolia were other important factors that motivated Turkish Nation. Eventually Mustafa Kemal and his friends took action considering the nation's will and determination for being an independent coutry.

Keywords: National Struggle, Occupation, Damat Ferit Pasha, Nureddin Pasha, National Forces, Mondros

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_107


193