Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1349

Feyzullah Uyanık

İsyan İkliminde Kadim Nizamı İhya Etmek: 1821 Rum İsyanı Akabinde Yapılan Eflak ve Boğdan İdarî Düzenlemeleri

1821 Rum İsyanı, Balkanlar´daki Osmanlı varlığı açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Aynı zamanda Eflak ve Boğdan´daki idari düzen üzerinde de kayda değer neticeleri vardır. Bu makalede, Osmanlı Devleti´nin Eflak ve Boğdan´dan Rum voyvodaları tasfiye etmesi ve yeni yönetim düzeninin oluşturulması sürecindeki politik tutumu ele alınmaktadır. Yönetimi devralan Romen voyvodaların ilk idari tasarrufları ve bu kapsamda 1821 Rum İsyanı´ndan kaynaklanan olumsuz koşulları ortadan kaldırmak üzere geliştirdikleri pratikler, incelemeye konu olan diğer hususlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Eflak, Boğdan, 1821 Rum İsyanı, Osmanlı Devleti.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.723


Reviving the Old Order in the Environment of Rebellion: Administrative Arrangements of Moldavia and Wallachia in the Aftermath of the 1821 Greek Rebellion

The Greek Rebellion of 1821 is an important breaking point for the Ottoman presence in the Balkans. At the same time, there are significant consequences on the administrative organization in Moldavia and Wallachia. In this article, the political attitude of the Ottoman Empire in the process of liquidation of the Greek hospodars from Moldavia and Wallachia and the formation of the new administrative organization are discussed. The first administrative actions of the Romanian hospodars who took over the administration and the practices they developed to end the negative conditions arising from the 1821 Greek Rebellion are among the other issues that are subject to review.

Keywords: Wallachia, Moldavia, 1821 Greek Revolt, Ottoman Empire.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.723


470