Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 511

Kafkasya Tarihi Hakkında Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

Yenal Ünal

Bu makale çalışması dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Kafkasya´nın tarihi ve kültürü üzerine hazırlanmış bir bibliyografya denemesidir. Bibliyografya denemesinin büyük bir bölümünü Türkiye´de, Kafkasya tarihi üzerine hazırlanmış kitap, makale, sempozyum, bildiri, lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze çok önemli olaylara sahne olan bu zorlu topraklar günümüzde de tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin ilgisini çeken bir alandır.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Bibliyografya, Kültür, Tarihçilik, Türkiye

Doi Number :10.9737/historyS848


A Selected Bibliographic Study about History of the Caucasus

This essay provides a selected bibliography on the history and cultures of the Caucasus region. A great part of this study consists of books, articles, symposiums papers, undergraduate and postgraduate thesis and Ph.D dissertations written in Turkey. This study reveals that, although there are numerous studies on the region, the Caucasian history and cultures still calls for scholarly attention due to its geo-strategic importance.

Keywords: Caucasus, Bibliography, Culture, Historiography, Turkey

Doi Number :10.9737/historyS848


75