Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1261

Kalebend Defterlerinde Geçen Suç ve Ceza Türleri: 33 Numaralı Kalebend Defteri Örneği

Volkan Çeribaş

Osmanlı İmparatorluğu, her devlet düzeninde olduğu gibi halkın huzur, refah ve güvenliği ile toplumsal ahengi korumak adına bir takım kanunlar çıkartmıştır. Bu kanunlara uymayanlar ise cezalandırılmıştır. Cezalar günün şartlarına göre çeşitlilik arz etmektedir. Özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren kalebend, cezirebend, kulebend, manastırbend ve nefy gibi ceza türleri sıklıkla kullanılmıştır. Bu cezaların verildiği hüküm suretleri de müstakilen tutulan ve Kalebend Defterleri olarak adlandırılan defter serisine kaydedilmiştir. Bu defterler sayesinde suçluların dini-sosyal aidiyetlerine ve suç-ceza bilgilerine ulaşılabilmektedir. Böylece Osmanlı toplumunda hangi sosyal kesimden insanların ne gibi suçlara meyyal olduğu veya hangi ceza türünün ne gibi suçlar/suçlular için tercih edildiği gibi sorulara yanıt bulunabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalebend, Cezirebend, Manastırbend, Kulebend, Nefy, Suç, Ceza.


Crime and Punishment Types in Kalebend Registers: The Case Study of the Kalebend Register Number 33

The Ottoman Empire, as in every state order, has created many laws to protect the peace, prosperity and security of the people and social harmony. Those who would not comply with these laws were penalized. Penalties vary according to the conditions of the period. Especially, from the eighteenth century, the types of punishment such as kalebend (castle-intern), cezirebend (island-intern), kulebend (tower-intern), manastırbend (monastery-intern) and nefy (exile) were frequently used. The sentences in which these sentences were issued were also recorded in the series of registers called Kalebend Defter. Thanks to these registers, the religious-social affiliation and crime-criminal information of the criminals can be reached. Thus, in Ottoman society, it is possible to find answers to questions such as what kind of crimes, the people of a given social group were inclined or what type of punishment was preferred according to the crimes/criminals.

Keywords: Kalebend, Cezirebend, Manastırbend, Kulebend, Exile, Crime, Punishment.


193