Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 616

Kazı Buluntuları Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Boğumlu (Bilezik) Boyunlu Şişeler

Zeynep Oral Çakmakçı

Bu makalede başta Bizans yerleşimleri olmak üzere İslam, Haçlı ve Venedik üretimleri arasından seçilmiş boğumlu (bilezik) boyunlu şişeler, birbirleriyle ve çağdaş benzerleriyle karşılaştırılarak, bu formun Bizans camcılığındaki yeri ve kullanım şekli üzerinde durulmaktadır. Bizanslı ustalar, cam üretim ve bezeme tekniklerinin Doğu´dan Batı´ya aktarılmasındaki katkılarının yanı sıra geliştirdikleri yeni üretim metotları ve formlar ile bu kültürün Batı dünyasına yayılmasına öncülük etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bizans Sanatı, Cam, Boğumlu Boyunlu şişeler, Bizans camcılığı, Ortaçağ camcılığı

Doi Number :10.9737/historyS1402


Bubble Neck Bottles in Medieval Byzantine Glassmaking in Light of Archaeological Findings

This article compares selected bubble neck bottles from the Byzantine settlements with their contemporaries in the Islamic world, Venice, and the Crusade Kingdom. Furthermore, the article elaborates the place and usage of bubble neck bottles in Byzantine glass making technics. Byzantine craftsmen contributed to the improvement of glass production and ornament techniques in the West.

Keywords: Byzantine Art, Bubble neck bottles, Byzantine Glasswork, Medieval Glasswork

Doi Number :10.9737/historyS1402


153