Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 773

Kemalist İdeolojinin Yerleşmesinde Şevket Süreyya Aydemir´in Katkıları ve Kadro Dergisi´ndeki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

Meral Kuzgun

Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan Atatürk devrimleri belli bir programa dayanmamakla birlikte gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin siyasi elitleri, toplumu çağ dışı gerilikten kurtarmak ve ülkeyi ekonomik olarak kalkındırmak istemişlerdir. Böyle bir atmosferde devrim sürecinde olan Türkiye´nin, devriminin ideolojisi olabilecek bir düşünce sistemi üretememesi, Kadrocuları bir araya getiren en önemli etken olmuştur. Böylelikle Kadro dergisi, yayın hayatına Ocak 1932´de başlamakla birlikte temel hedeflerinden biri, Ankara rejimi için özgün bir ideoloji üretmek olmuştur. Kadro, Kemalizm temsil edildiği sol çizgide yer almakla birlikte yalnızca Türkiye´de değil aynı zamanda yakın gelecekte kurtuluşa kavuşacakları umulan sömürge ve yarı sömürgelerde de uygulanacak bir ideoloji yaratmaya çalışmıştır. Kadro dergisinin Türk düşünce hayatında çok önemli bir yeri olmakla birlikte derginin en önemli isimlerinden biri olan Şevket Süreyya Aydemir´i ayrı bir yere koymak gerekir. Bu çalışmamızdaki amacımız; derginin yazın hayatındaki akışına yön veren Şevket Süreyya´nın çalkantılı geçen ömründe yaşadıklarının fikir hayatına nasıl yansıdığını ortaya koyabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Şevket Süreyya Aydemir, Kadro, Marksizm, Kemalizm, Devletçilik

DOI Number: 10.9737/hist.2018.585


An Assessment on the Contribution of Şevket Süreyya Aydemir to the Establishment of Kemalist Ideology and his Writings in the Kadro Journal

Although not based on a specific program, Atatürk's reforms which started after the proclamation of the Republic were tried to be realized. The political elites of the Republic had an intention of setting the society free from the anachronous bigotry and developing the country in economic terms. The failure of Turkey, undergoing a reformist process in such an atmosphere, was to establish a thought system that could serve as the ideology of the reform and this was the most important factor bringing Kadrocular (columnists of the Kadro Journal) together. Thus, one of the primary objectives of the Kadro Journal which began its publication life in January 1932 was creating a unique ideology for Ankara regime. Although it stood within the leftist line where Kemalism was represented, the Kadro attempted to create an ideology that could be applied not only in Turkey, but also in colonies and semi-colonies which were expected to be saved in the near future. In addition to the critical role that he plays in the Turkish opinion community, one needs to open a specific parenthesis for Şevket Süreyya Aydemir, one of the most important names of the journal. Our aim in this study is to set forth how the turbulent life experience of Şevket Süreyya who shaped the flow of the journal in literature was reflected in his life of ideas.

Keywords: Şevket Süreyya Aydemir, Kadro, Marxism, Kemalism, Statism

DOI Number: 10.9737/hist.2018.585


138