Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 302

Kenyérmezo Muharebesi - The Battle of Kenyérmezo

Ferenc Szákaly ,Pál Fodor Dr. Gökhan Dilbaş

13 Ekim 1479 tarihinde meydana gelen Kenyérmezo Muharebesi, Türk ve Macar tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. II. Mehmed devrinde yapılan Belgrad kuşatmasının (1456) başarısızlığının ardından Osmanlılar yirmi üç yıl sonra Macarlardan yine büyük bir darbe almışlar ve Avrupa yönündeki ilerleme çabaları bir süreliğine de olsa sekteye uğramıştır. Makalenin yazarları Ferenc Szákaly ve Pál Fodor muharebenin öncesini, muharebe sırasında yaşananları ve muharebenin sonuçlarını incelemekle kalmamış, aynı zamanda Osmanlı ilerlemesine karşı Macar Krallığı tarafından oluşturulan uç kale savunma teşkilatını da ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmişlerdir. Bununla beraber makalede Belgrad kuşatmasından (1456) başlayarak Mohaç Savaşı´na (1526) kadar uzanan süreçte yaşanan Türk-Macar ilişkileri de mercek altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kenyérmezo Muharebesi, II. Mehmed, Kral Mátyás, Türk akıncıları, Macar uç kale savunma teşkilatı.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_386


A Kenyérmezei Csata

The Kenyérmezö Battle, that took place on 13 October 1479, occupies an important place in Turkish - Hungarian history. After the failure of Mehmet II´s siege of Belgrade (1456), the Ottomans received another heavy blow from the Hungarians twenty three years later that hindered their advance in Europe, but only temporarily. The authors of the article, Ferenc Szákaly and Pál Fodor, have not only studied the background, the events and the aftermath of the battle, but also reviewed in detail the organisation of the march-fortress defence system created by the Hungarian kingdom against the Ottoman progress. The article also scrutinizes the Turkish-Hungarian relations during the process that took place from the siege of Belgrade (1456) to the Battle of Mohács (1526).

Keywords: The Battle of Kenyérmezo, Mehmet II, King Mátyás, Turkish raiders, the Hungarian march - fortress de

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_386


80