Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2055

Sevilay Özer ORCID Icon, Ramazan Baş ORCID Icon

Kıbrıs´ın Türkiye İçin Millî Bir Dava Olmasında Sedat Simavi´nin Rolü

Bu araştırmanın temel amacı Kıbrıs´ın Türkiye için millî bir dava haline dönüşmesinde, Sedat Simavi´nin rolünü irdelemektir. Türk basın tarihinin önde gelen isimlerinden Sedat Simavi 1 Mayıs 1948´de Hürriyet gazetesini kurup, vefat ettiği 11 Aralık 1953´e kadar Kıbrıs Adası ile yakından ilgilenmiş, Ada´nın Türkiye´ye ait olduğunu iddia etmiştir. Oysa o yıllarda Türk Dışişleri Kıbrıs konusunda çeşitli sebeplerden dolayı sessizdir. Dönemin Dışişleri Bakanları hem Necmettin Sadak hem Fuad Köprülü aynı şekilde; "Türkiye´nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur" açıklamasını yapmışlardır. Fakat Türk kamuoyu, resmi organlar gibi Kıbrıs konusunda sessiz kalmamış, giderek artan bir şekilde Kıbrıs´ın Türk olduğunu savunmuştur. İşte bu durumun en önde gelen ismi Hürriyet Gazetesi aracılığı ile Sedat Simavi olmuştur. Vefatından birkaç ay önce Kıbrıs ile ilgili yazıları nedeniyle dönemin Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü ile mahkemelik olmuştur. Mahkeme sürecinde hasta olan Simavi´nin hastalığı iyice ilerlemiş ve mahkeme sürecinde vefat etmiştir. Kıbrıs meselesini hem oğullarına hem de Hürriyet gazetesine vasiyet olarak bırakmıştır. Sonuçta Simavi Türkler için Kıbrıs´ın millî bir dava olmasında sembol isimlerden biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sedat Simavi, Kıbrıs, Hürriyet Gazetesi, Türkiye, Yunanistan.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1021


Sedat Simavi's Role in National Becoming a case for Cyprus to Turkey

The main objective of this research in Cyprus for Turkey's transformation into a national case, to examine the role Sedat Simavi. Turkish press history of the leading names Sedat Simavi, set up the Hurriyet newspaper on May 1, 1948, until he died on December 11, 1953 has been closely involved with the island of Cyprus, the island was claimed that belong to Turkey. However, in those years, Turkish Foreign Affairs was silent on the Cyprus issue for various reasons. The Foreign Ministers of the period were both Necmettin Sadak and Fuad Köprülü in the same way; "Turkey's Cyprus there is no issue" they explained. However, Turkish public opinion did not remain silent about Cyprus like official bodies, and increasingly defended that Cyprus is Turkish. Sedat Simavi, through the Hürriyet Newspaper, was the foremost name in this situation. A few months before his death, he was on trial with the then Minister of Foreign Affairs, Fuad Köprülü, due to his writings on Cyprus. The illness of Simavi, who was sick during the court process, progressed and passed away during the court process. He left the Cyprus issue as a testament to both his sons and the Hürriyet newspaper. As a result, Simavi has been one of the symbolic names in making Cyprus a national cause for the Turks.

Keywords: Sedat Simavi, Cyprus, Hürriyet Newspaper, Turkey, Greece.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1021


470