Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 225

Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti

Türkan Doğruöz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sağlık Bakanlığınca ilki 1922 sonuncusu 1938 yılında olmak üzere on sekiz kitaptan oluşan Türkiye´nin Sıhhi-i ve İçtimai Coğrafyası adı altında bir dizi kitap hazırlatılmıştır. Vilayetlerin Sağlık Müdürleri tarafından belli bir plan içerisinde hazırlanan bu kitaplarda Türkiye´nin sağlık sorunlarıyla beraber sosyal ve kültürel yaşantısı, anket ve monografi metotları uygulanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Milli Mücadele Dönemi sonunda yapılan bu çalışmalarla ülkenin sorunları belirlenerek bundan sonraki politikalara yön vermek istenmiştir. Çalışmalar bizzat yerinde yapılması bakımından oldukça önemlidir. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait bilgileri kapsayan bu kitaplardan biri de Türkiye´nin Sıhhi-i ve İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti adlı kitaptır. Milli Mücadele döneminde iki yıldan fazla düşman işgali altında kalan Kırklareli´nin tarihi kaynaklarının çok az olduğu bir dönemine ait olan bu çalışma dikkat çekicidir. Böyle bir kitabın bulunması da bu vilayet için büyük bir şans olarak nitelendirilmelidir. Biz de bu çalışmamızla Kırklareli tarihinin ilgili dönemine ışık tutacak olan bu eserin tanıtımını yapmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kırklareli, Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadele

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_289


A Historical Publication:Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti

The Health Department of Turkish National Assembly Government has published series of monographs (19) called Türkiye´nin Sıhhi-i ve İçtimai Coğrafyası between 1922-1938 to describe the health problems as well as other aspects of social life in each city. Each book was prepared through the Health Authority of a certain city and describes health issues and social life through using questionnaires in six sections. All these monographs were written based on field-work analyses regarding the certain city or area. The idea behind the preparation of these monographs was to identify the problems and to make a road map for the solutions of these problems. One of these monographs is about Kırklareli. This study focuses on the description of this monograph since it is one of the few resources that describe the daily life in Kırklareli during two years of occupation.

Keywords: Kırklareli, Republic of Turkey, Independence war

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_289


411