Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 677

Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bülent ÖZDEMİR?, Olaylar, Kahramanlar, Sevinç ve Acı TARİH ŞAHİT OLSUN, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2014, 232 sayfa.

Füsun Gülsüm Genç

Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS1522


Book Review and Assessment: Bulent ÖZDEMİR? , Events, heroes, WHETHER WITNESS HISTORY Joy and Pain , Yitik Hazine Yayınları, Istanbul, 2014 , 232 pages.

Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS1522


83