Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 588

Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Kasabası Mezar Taşları

Hüseyin Muşmal , Mustafa Çetinaslan

Bu çalışma Konya Vilayeti´nin Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey kasabasının mezarlığında bulunan 1813-14 ile 1940 yılları arasına tarihlenen mezar taşlarını, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre inceleyerek Osmanlı Devleti´nden Cumhuriyet dönemine geçiş aşamasında mezar taşlarında görülen değişiklikleri tespit etmektedir. Osmanlıca yazılmış mezar taşları geçiş döneminde yerini önce eski ve yeni alfabelerin bir arada kullanıldığı çift alfabeli mezar taşlarına ve nihayetinde günümüz alfabesi ile yazılmış mezar taşlarına bırakmıştır. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde yer kazanmak, mevcut mezar yapılarından ve taşlarından istifade etmek ve özellikle aile üyelerinin eski mezarlarının kaybolmasını önlemek amacıyla mezarlık alanında aynı mezara birkaç kuşağın üst üste defnedildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doganbey, Beyşehir, Osmanlı Devleti, Mezar Taşı

Doi Number :10.9737/historyS1226


Tombstones of Doğanbey Town in Beyşehir District of Konya

This study examines the history and art of tombstones dated between 1813 and 1940 in the cemetary of Doğanbey, a town in the Beyşehir District of Konya according to art history standards and presents the changing characteristics of tombstones in the transition stage from the Ottoman Empire to Turkish republic. In the transition stage the Ottoman engraved tombstones were initially replaced by the tombstones written in both Ottoman and the modern Latin alphabet and eventually the Latin alphabet became the sole characters that appeared on the tombstones. Also, in order to use the cemetary space sparingly, take advantage of the existing stones and preserve family members´ graves, several generations were buried in different layers of a same grave both in the Ottoman and the republic periods.

Keywords: Doğanbey, Beyşehir, Ottoman Empire, Tombstones

Doi Number :10.9737/historyS1226


109