Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 568

Melike Kara , Mehtap Çelik

Kuzey Afrika ve Ortadoğu´da Girit Müslümanları

Bu çalışma 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Girit Müslümanlarının Kuzey Afrika ve Ortadoğu´ya göç süreçlerini ve bu süreçte yaşadıkları iskân problemlerinin Girit Müslümanları üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Girit´ten başlayan göç dalgası genelde üç ana rota izlemiş ve muhacirler Anadolu´nun farklı bölgelerine, Kuzey Afrika´ya ve Ortadoğu´ya, özellikle de bugün Lübnan ve Suriye sınırlarında kalan bölgelere, göç etmişlerdir/ettirilmişlerdir. Daha önce birçok çalışma Girit´ten Anadoluya olan göçleri incelemişse de Girit´ten Kuzey Afrika ve Ortadoğu´ya yapılan göçler tarihçilerce en az incelenen konulardan biridir. Bu makale Kuzey Afrika ve Ortadoğu´ya yapılan göçleri inceleyerek literatürdeki bu eksikliği gidermektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Girit, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Müslümanlar, İslam

Doi Number :10.9737/historyS1199


The Cretan Muslims in the North Africa and in the Middle East

This study examines the migration of Cretan Muslims from the island of Crete to North Africa and the Middle East and presents the negative effects of the settlement problems the immigrants encountered. The Muslim migration from Crete followed three main routes: to Anatolia, to North Africa and to the Middle East, more specifically to Lebanon and Syria. Previous studies have largely covered the migration from Crete to Anatolia but only a few historians have studied the migration of Muslims from Crete to North Africa and the Middle East. This article examines the Muslim migration from Crete to North Africa and the Middle East and fills the gap in the literature.

Keywords: Crete, North Africa, Middle East, Islam, Muslims

Doi Number :10.9737/historyS1199


431