Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1138

Likya Mezar Yapılarında Mimari Alegoriler

Elif Fatma SALIHOĞLU , Mehtap ÖZBAYRAKTAR

İnsanoğlu neolitik çağdan itibaren megalitik yapı gruplarına yüklediği anlamlar ile binlerce yıl sonrasına kendi dönemlerinin ritüellerini aktarmıştır. Uygarlık tarihi içinde farklı toplumlar kendi yapı tiplerini geliştirmişler ve bu yapılara kendi toplumlarının alegorilerini yansıtmışlardır. Çalışmada Lykia uygarlığı´nın özgün kültürünü ortaya çıkarmak için mezar yapıları, mimaride alegorik eleştirel analiz yöntemi doğrultusunda; işlev, cephe, donatı, renk-desen başlıkları altında incelenmiştir. Yapılan analizler, geliştirilen alegorik eleştirel analiz yönteminin, özellikle antik dönem mimarlık yapılarında uygarlıkların yaşamlarını, kültürlerini, duygularını anlamımıza yardımcı sistematik yol olduğunu kanıtlamıştır. Bu yöntemle özellikle prehistorik dönem insanlarının amaçlarını, tabletler gibi yazılı kaynakların olmadığı dönemlerde, alegorilerde saklı yan anlamlar üzerinden çözülebileceğini söylemek mümkün olacaktır. Benzeri tarihi mimari yapılarda kültürel anlamlar yüklemenin estetik ve işlevsel yönleri kuvvetlendirdiği görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Mimari Alegoriler, Likya Mezar Yapıları, Antik dönem yapıları analizi, Alegori

DOI Number: 10.9737/hist.2018.624


Architectural Allegories in Lycian Tombs

From the Neolithic age mankind has transmitted the rituals of his own period after thousands of years with meaning attribution to megalithic structures. Within the history of civilization, different societies have developed their own building types and these constructions reflected the allegories of their own society.Expressions can be conveyed to concrete as painting, sign, color or figure, or can be kept alive in areas such as form, function, material and fittings as the subject of construction. All these facts should be considered as '' indicator '' in order to reveal the unique cultures. In this study a method for allegorical analyses was created and stylizations were drawn with the photographs of the tombs of Lycia. The analyzes are given under headings; function, form, facade, color-pattern, interior parts & component. With this allegorical critical analysis method, it will be possible to solve the hidden meanings in prehistoric and ancient historic period. Consequently allegory analysis study is also a research for the cultural significance on architectural constructs intensifies aesthetic and functional aspects.

Keywords: Architectural Allegories, Lycian Tombs, allegorical critical analyses

DOI Number: 10.9737/hist.2018.624


158