Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 503

Lozan Konferansı Öncesinde Batı Anadolu´daki Muharebelerin Batı Basınına Yansımaları

Dilara Uslu

Bu makale Milli Mücadelede Batı cephesi muharebelerinin Batı basınına yansımalarını inceleyerek, bu dönemde Batı basınının Sevr Antlaşmasını uygulamaya koyma hevesinden vazgeçmediğini tespit etmektedir. Lozan Konferansı´nın oluşumuna zemin hazırlayan Milli Mücadelenin Batı cephesi muharebeleri 6-11 Ocak 1921´de Birinci İnönü Muharebesiyle başlamış ve iki yıl sürmüştür. Yunan kuvvetleri Kütahya-Eskişehir muharebesi dışında kalan muharebelerde başarısız olmuş ve Anadolu macerasını sonlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lozan Konferansı, Milli Mücadele, Batı Anadolu, Yunanistan, Batı Basını

Doi Number :10.9737/historyS1005


The Reflections of the Battles in Western Anatolia on the Western Press Before the Lausanne Conference

This article examines the reflections of Western battles of the Turkish Independence War on the Western press and explores that the Western press still hoped to revive the defunct Sevr Treaty (1920). The Western front battles of the Turkish Independence War, which paved the road to the Lausanne Treaty of 1923, started with the İnönü battle (6-11 January 1921) and lasted two years. Unsuccessful in all battles except the Kütahya-Eskişehir battles Greek forces ended their Anatolian adventure.

Keywords: Lausanne Conference, Turkish Independence War, Western Anatolia, Greece, Western Press

Doi Number :10.9737/historyS1005


62