Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 499

Ulvi Keser

"Lozan Sonrasında Kıbrıs Unutuldu mu?" Sorusuna Kesitsel Bir Bakış ve M. Remzi Okan

Kıbrıs özellikle Lozan sonrasında yeni bir tartışmanın içine girmiş ve zamanla Türkiye´nin Lozan görüşmeleri sırasında Kıbrıs adasını ve Kıbrıs Türklerini terk ettiği gibi temelsiz bir takım iddialar öne sürülmüştür. Savaştan yeni çıkmış, topraklarındaki işgalci güçleri 1919-1922 mücadelesinin ardından çıkarmayı başarmış Türkiye´nin Lozan´da yapabileceği başka bir şey söz konusu değildir ve yapılabilecek akıllıca stratejiyle ada İngiltere´ye bırakılmış; ancak Kıbrıs Türklerine yönelik her türlü destek ve yardım faaliyetleri aralıksız devam ettirilmiştir. Bu araştırmada Kıbrıslı gazeteci M. Remzi Okan´ın çalışmaları incelenerek adadaki Türk hakimiyeti son bulmasına rağmen Okan´ın çabaları ile Kemalizmin yayıldığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türkiye, Göç, Hamidiye, M.Remzi Okan

Doi Number :10.9737/historyS982


A Profile Glance at "Was Cyprus Forgotten after Lausanne?" Question and M. Remzi Okan

After the Lausanne Treaty some blamed Turkey for leaving Cyprus and Turkish Cypriots alone in the Lausanne Conference. Although war-torn Turkey had just finished its independence war in Anatolia (1919-1922) and left the island to the UK, it continued to support the Turkish Cypriots. This article examines the work of Cypriot journalist M. Remzi Okan and explores that despite the end of Turkish rule on the island with the efforts of Okan Kemalism spread among the Turkish Cypriots.

Keywords: Cyprus, Turkey, Immigration, Hamidiye, M.Remzi Okan

Doi Number :10.9737/historyS982


475