Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 212

Nimet Ayşe Bakırcılar

Makedonya Sorunu Hakkında Bir Risale: Makedonya Mes´elesi ve Balkan Harb-i Ahiri

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, Osmanlı Devleti için yeni bir dönemi açmakla birlikte "Makedonya Sorunu"nu da ortaya çıkardı. XX. yüzyılda sadece Osmanlı Devleti´ni değil, Balkan devletleri ile birlikte Avrupalı büyük güçlerin de çıkarlarının kesişeceği bir şekle dönüşen Makedonya Sorunu, pek çok tarihçi tarafından ele alınmıştır. Biz bu çalışmamızda, bir Osmanlı aydını olan Ahmed Selahaddin´in bakış açısından sorunun nasıl değerlendirildiğini göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Makedonya Sorunu, Ahmed Selahaddin, Mürzsteg Kararları, Doğu Sorunu, Berlin Antlaşması, Balkan Yarımadası.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_234


A Risale on The Question of Macedonia: The Macedonia Question and End of The Balkan War

After the Treaties of San Stefano and Berlin, 1877-1878 Ottoman-Russian War was signed, opening a new era for the Ottoman Empire, the "Macedonian Question" also revealed. In XXth century, not only of the Ottoman Empire, the Balkan states of the European great powers with interests in the issue of Macedonia into a shape intersect, is considered by many historians. In our study, we tried to emphasis that from the point of view of the Ahmed Selahaddin an Ottoman intellectual, how the problem was evaluated.

Keywords: Macedonian Question, Ahmed Selahaddin, Mürzsteg Decisions, Eastern Question, Berlin Treaty, the Balk

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_234


849