Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1387

Malatya´nın İlk Bayan Milletvekili Mihri İffet Pektaş ve TBMM'deki Faaliyetleri

Sadık Sarısaman ORCID Icon

Mihri İffet Pektaş 1886 yılında Bursa'da doğmuştur. Babası Yusuf Bahaddin Bey, annesi İclal Hanım'dır. İlköğrenimini Zühtü Paşa Mektebi'nde tamamlamıştır. 1908 yılında ise Amerikan Kız Kolejine kaydolmuştur. Bu okuldan 1916 yılında mezun olmuştur. Bilahare meslek hayatı başlamıştır. 1916'dan 1918 yılına kadar Amerikan Kız Kolejinde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Çocuklarının bakımı nedeni ile birkaç yıl öğretmenlik mesleğine ara vermiştir. 1921 yılında Bezmialem Kız Lisesi İngilizce öğretmeni olarak iş hayatına geri dönmüştür. 1922'de ise Robert Koleji'nde İngilizce öğretmeni olmuştur. Mihri Pektaş kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonraki ilk seçimlerde Malatya'dan aday gösterilmiş ve milletvekili olmuştur. 6. ve 7. dönemlerde de Malatya'dan milletvekili seçilmeyi başarmıştır. Milletvekilliği süresince kütüphane ve divanı muhasebat encümenlerinde görev yapmıştır. Encümenler adına hazırlanan 30 mazbatada imzası bulunmaktadır. Pektaş, 1935'den 1946'ya kadar olan 12 yıllık milletvekilliği süresince sadece iki konuşma yapmıştır. Bunlardan birisi spor, diğeri içki tüketimi konusundadır. 2 kanun teklifinde ve 1 önergede imzası vardır. 1946 yılında milletvekilliği sona eren Pektaş bu tarihten 1961'e kadar Robert Koleji´nde öğretmenlik yapmıştır. 1947-1950 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu´nda Türkiye delegesi olarak yer almıştır. 14 Temmuz 1979´da vefat eden Pektaş İstanbul'da Aşiyan mezarlığında metfundur.

Anahtar Kelimeler: Mihri İffet Pektaş, Malatya, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Parlamento Tarihi, Kadın

DOI Number: 10.9737/hist.2019.736


The First Woman Member of The Parliament From Malatya Mihri İffet Pektaş and Her Activities in The Grand National Assembly

Mihri İffet Pektaş was born in Bursa in 1886. Her father was Yusuf Bahaddin Bey and her mother was İclal Hanım. She completed her primary education at Zühtü Pasha School. She enrolled in American Girls´ College. She graduated from this school in 1916. After that she started working. She worked as a Turkish Language Teacher at American Girls´ College from 1916 to 1918. Because of the care of her children, she stopped working as a teacher for a while. She returned to her career as an English Language Teacher of Bezmialem Girls´ High School in 1921. In 1922, she became an English Language Teacher in Robert College. Mihri Pektaş was nominated and became a member of parliament in the first elections after the voting rights of turkish women. She succeeded to be elected as the member from Malatya in the 6th and 7th periods. While she was the member of parliament, she worked in the commissions of the library and the court of accounts. She put her signature under the 30 official reports which were prepared on behalf of the commissions. She made a speech only two times during her 12-year membership to the parliament period from 1935 to 1946. One of them was about sport and the other was on alcohol consumption. There was her signature under two legislative proposals and a proposal. In 1946 when her membership of the parliament ended, she worked as a teacher starting from this date until 1961in Robert College. Between the years 1947 and 1950, she had a part as the delegate of Turkey in the United Nations Women's Rights Commission. She passed away on 14 July, 1979 and was buried in Aşiyan Cemetery in İstanbul.

Keywords: Mihri İffet Pektaş, Malatya, Grand National Assembly of Turkey, History of the Parliament, Woman

DOI Number: 10.9737/hist.2019.736


220