Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 151

Marx ve Engels'in Gözünde Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Yüzyıldaki Konumu

Murat Yolun

Karl Marx ve Friedrich Engels Osmanlı İmparatorluğunun dağılmakta olduğu bir dönemde yaşadılar. Marx ile Engels çoğunlukla Avrupa´daki siyasal,iktisadi ve toplumsal meseleler ile ilgilendiler. Osmanlı İmparatorluğu onlar için bir tür odak noktası teşkil etmemesine rağmen Doğu´daki dünya ile ilgili bir fikirleri vardı. Onların bu fikrini idrak edebilmek için Asya Tipi Üretim Tarzı´nı, Oryantalizmi ve onların zihinlerindeki Doğu ile Batı´yı bilmemiz gerekmektedir. 19. yy Avrupa için karışık bir dönemdi. Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 İhtilalleri, Kırım Savaşı ve 93 Harbi bu dönemdeki başlıca olaylardı ve bu olaylar Marx´i ve Engels´i etkiledi. Marx ve Engels´in Doğu üzerine yazmış oldukları gazeteciliğe has bir üslup taşımaktadır;çünkü, Türkiye üzerine derin bir analiz yapmamışlardır. Bu sebepten dolayı, Osmanlı İmparatorluğu´na yaklaşımları tutarsız ve değişkendi.

Anahtar Kelimeler: Karl Marx, Friedrich Engels, Osmanlı İmparatorluğu, Asya Tipi Üretim Tarzı, Oryantal Despotizm.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_89


The Position of the Ottoman Empire in the 19th century in the eyes of Karl Marx and Friedrich Engels

Karl Marx and Friedrich Engels lived in an era when the Ottoman Empire was dissolving. They often dealt with the political, economic, and social matters in Europe. Even though Asia and Ottoman Empire was not a kind of focal point in their study, they had an idea about the orient. In order to figure out their perception to the Ottoman Empire, we should know concept of Asiatic Mode of Production, Orientalism, and the fundamental differences between West and East in the mind of Engels and Marx. The 19th century was a confused age to Europe. Vienna Congress, 1830 and 1848 Revolutions, Crimean War, and Russo-Turkish War (1877-78) were the outstanding events and these events influenced Marx and Engels. Their writings on the Orient can be called journalistic since they essentially did not carry out a profound analysis on Turkey. Therefore, their approach to Ottoman Empire could be called inconsistent and coherent.

Keywords: Karl Marx, Friedrich Engels, Ottoman Empire, Asiatic Mode of Production, Oriental Despotism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_89


124