Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 658

Paul Brazinski

Maximus Planudes ve Boethius´un Bizans´a Bakışı: Boethius´un Hayatı

Boethius Ortaçağ Batı´sında etkili bir kişi olmasına rağmen Doğu Bizans söz konusu olduğunda Boethius´un fikirleri Batılı alimlerce çoklukla ihmal edilmiştir. Bu makalede Boethius´un Bizans´a bakışı Maximus Planudes´un "Boethius´un Hayatı" isimli eserinde yansıtıldığı yönleriyle incelenmektedir. Maximus Planudes Boethius´un "Felsefe'nin Tesellisi" isimli eserini 14. yüzyılda Yunancaya çeviren ilk Bizanslı alimdir. Bu esere Planudes "Boethius´un Hayatı" isimli bir de önsöz eklemiştir. Bu makalede Planudes´un "Boethius´un Hayatı" isimli önsözünün ilk İngilizce tercümesi verilerek, Boethius hakkında Bizans alemine ulaşan bilgiler değerlendirilmekte ve Planudes´in Boethius´un Bizans ve özellikle kilise tarihi ile ilgili fikirlerini benimsediği görüşü savunulmaktadır. En sonda da Planudes´un eseri ile ilgili yapılan çalışmaların özet ve analizi yapılarak bu eserin literatürde nasıl görüldüğü sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Maximus Planudes, Boethius, Kilise Tarihi, Holobolus, Felsefe'nin Tesellisi

Doi Number :10.9737/historyS1659


Maximus Planudes and Boethius´ Byzantine Reception: Βίος Βοηθίου

Boethius was an influential figure in the medieval West; however, his reception is often overlooked in scholarship concerning the Byzantine East. In this paper, I investigate the Byzantine reception of Boethius as seen in Maximus Planudes´ Βίος Βοηθίου (Life of Boethius). Maximus Planudes was the first Byzantine scholar to translate Boethius´ De Consolatio Philosophia (The Consolation of Philosophy) into Greek, which he wrote in the early 14th-century, and the Βίος Βοηθίου prefaced his monumental Greek translation. In this paper, translator Sean Tandy and I provide the first-ever English translation of Planudes´ Βίος Βοηθίου. Then, I will flesh out what facts about Boethius travelled to the late Byzantine world. I argue that Planudes portrays and emphasizes the Byzantine aspects of Boethius in his Βίος Βοηθίου, particularly concerning Church History. Finally, I also provide an updated summary and analysis of Planudes´ manuscripts, which demonstrate the material reception of his work.

Keywords: Byzantine Empire, Maximus Planudes, Boethius, Church History, Holobolus, Consolation of Philosophy

Doi Number :10.9737/historyS1659


328