Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1712

Mersin´de Bir Osmanlı Kalesi: Liman (Ak) Kale

Halil Sözlü ORCID Icon

Mersin´in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesi sınırları içerisinde deniz kenarında yer alan Liman (Ak) Kale, Dağlık Kilikya bölgesi kaleleri arasındadır. Ayrıca Akdeniz sahil kaleleri içerisinde de stratejik öneme sahiptir. Hem Mersin - Antalya karayolu üzerinde hem de deniz ticareti yolu güzergahında bulunması aktif olarak kullanılmasını sağlamıştır. Çalışma konumuz olan Liman (Ak) Kale ise Mersin´de Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan tek kale olması yönünden ayrı bir öneme sahiptir. Makalemizde öncelikle inşa tarihi net olarak bilinmeyen Liman Kalenin tarihsel süreci ile ilgili yayınlardaki bilgiler ele alınmıştır. Ardından kalenin plan, mimari özellikleriyle kalenin bölümleri ve bünyesinde barındırdığı diğer mimari yapılar incelenmiştir. Mescit, sarnıç, baş kule ve işlevleri tam olarak bilinemeyen bazı mekanlar olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonunda Liman Kale´nin Akdeniz sahil kaleleri içerindeki yeri ve önemi vurgulanarak değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kilikya, Akdeniz, Mersin, Silifke, Kale

DOI Number: 10.9737/hist.2020.863


An Ottoman Castle in Mersin: Liman (Ak) Castle

Liman (Ak) Castle, which is located on the se aside within the borders of Taşusu town of Silifke distric of Mersin, is among the castle of the Cilicia Thracheia region. It has also a strategic importance among the Mediterranean sea coast castles. The castle actively located both on Mersin - Antalya highway and on the sea trade route. Liman (Ak) Castle, which is subject of or study, has a particular importance that it is the only castle built in Mersin during the Ottoman period. In our article, first of all the literatüre about the historical periods of the castle, which its not know as the date of construction, is discussed. Secondly, the plan of the castle, its architectural featues, parts of the castle and other architectural structures were examined. It is understood that there are masjids, cisterns, main towers and some places whose functions are not unknown. At the end of the study, the place and importance of Liman Castle among the Mediterranean coast castles were emphasized and evaluted.

Keywords: Ottoman, Cilicia, Mediterranean, Mersin, Silifke, Castle

DOI Number: 10.9737/hist.2020.863


129