Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 608

Sadiye Tutsak

Milli Mücadele Yıllarında Suriye´deki Gelişmelerin Güney Cephesine Etkisi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi -I

Bu çalışmada Milli Mücadele yıllarında Suriye´de meydana gelen gelişmelerin Güney cephesini nasıl etkilediği ve Ankara Hükümeti´nin Suriye´deki bu gelişmeler karşısında nasıl bir siyaset izlediği incelenmektedir. Makale izlenen bu siyasetin sonucu olarak hem Anadolu´nun güney illerinin Fransız işgalinden kurtarıldığını hem de Suriyeli Arapların Fransız mandası yerine Türk mandası isteyecek konuma geldiklerini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Fransa, Suriye, Mandater, Ankara Hükümeti

Doi Number :10.9737/historyS1346


The Impact of Developments in Syria on the Southern Front and Its Significance for the Ankara Government during Turkish War of Independence-I

This study examines the impact of political developments in Syria on the southern front of Turkish Independence War along with the Ankara government´s policy on Syria. The article presents that the Ankara government´s policy on Syria not only helped to save southeastern Anatolian cities from French invasion but also brought Syrian Arabs in a position to seek a Turkish mandate instead of the French one.

Keywords: Anatolia, Turkey, France, Syria, Mandate, Ankara Government

Doi Number :10.9737/historyS1346


617