Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 512

Misyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Joseph Kingsbury Greene

Zeynep İskefiyeli

"Amerikan Board"a bağlı olarak tam 51 yıl boyunca Osmanlı Devleti´nde görev yapan misyonerlerden Joseph Kingsbury Greene görev yaptığı yarım asır boyunca meydana gelen olayları dikkatli bir şekilde izleyip aktarmıştı. Tanıklık ettiği bütün olayları ve hatıralarını "Leavening the Levant" isimli eserinde topladığı gibi, başta "The Missionary Herald" olmak üzere misyoner kaynaklarında Türkler ve Osmanlı Devleti hakkında pek çok yazı ve rapor yayımlamış, sahada uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir misyoner sıfatıyla kiliselerde, kolejlerde, cemaat toplantılarında, yıllık misyoner toplantılarında sayısız konferanslar vermişti. Bu makale Osmanlı topraklarında yarım asır kalan Greene´in misyonerlik faaliyetlerini inceleyerek Greene´in Türklere olan tavrının hiç değişmediğini tespit etmektedir: Türkler yetenekli ve cesur bir ırk olsa da Müslüman oldukları için Green´in gözünde birer düşmandılar.

Anahtar Kelimeler: Joseph K. Greene, ABCFM, Amerikan Board, Misyonerlik, Osmanlı Devleti, Türkler

Doi Number :10.9737/historyS908


A Life Devoted to Mission: Joseph Kingsbury Greene

Joseph Kingsbury Greene was one of the missionaries who served in the Ottoman Empire for 51 years in the employ of "American Board" and recorded all the events he witnessed. He collected his testimony of all the events and memories in his book "Leaving the Levant". Besides he published many reports and writings about the Turks and the Ottoman Empire in many missionary sources like "The Missionary Herald". As an experienced missionary who had served many years in the Ottoman lands, he had numerous meetings in churches, colleges, community meetings and annual missionary conferences. This article examines the half-century of Green´s missionary activities and explores that his views on the Turks remained unchanged: despite being a skillful and brave race Turks in the eyes of Green were enemy because they were Muslims.

Keywords: Joseph K. Greene, ABCFM, American Board, Missionary, Ottoman Empire, Turks

Doi Number :10.9737/historyS908


154