Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1044

Müslüman Seyyah ve Coğrafyacıların Gözünden Seylan Adası´nda Doğal Hayat ve Kültürel Yaşam (8.- 14. Yüzyıllar)

Ahmet N. Özdal

Ortaçağ´da Müslüman seyyahlar Seylan Adası´nı öncelikle sahip olduğu tarçın, diğer baharatlar, yakut, inci gibi çeşitli ticari ürünleri açısından değerlendirmişlerdir. Bunun yanında Seylan, Hz. Âdem´in buraya indirilmiş olmasına binaen insanların yeryüzüne ilk yayıldıkları yer olarak simgesel bir anlam da taşımaktadır. Seylan, sahip olduğu doğal güzellikleri, tapınakları, dev pazar alanları, liman-kentleri, maymunları, kralları, farklı kültürlerden olan ve çeşitli dinlere mensup insanları ile bir ilginçlikler ülkesidir. Diğer taraftan, ülkeyi tehlikeli hale getiren korsanlar, fidyeciler, vahşi hayvanlar ve tehlikeli hastalıklar da söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Seylan, Serendib, Ortaçağ, Kültür Tarihi, Sosyal Hayat

DOI Number: 10.9737/hist.2018.587


Natural and Cultural Life in Ceylon Island From The Eyes of Muslim Traveler and Geogebraphers

In the Middle Ages, Muslim travelers evaluated Ceylon Island in terms of various commercial products such as cinnamon, other spices, rubies, pearls. Besides this, Ceylon, due to the fact that Prophet Adam has been brought down there, also carries a symbolic meaning as the place on which people first spread on the earth. Ceylon is a land of interesting things with its natural beauties, temples, giant market areas, port-cities, monkeys, kings, people from different cultures and belonging to various religions. On the other hand, there are hackers, kidnappers, wild animals and dangerous diseases that make the country dangerous.

Keywords: Ceylon, Serendib, Medieval, Culture History, Social Life

DOI Number: 10.9737/hist.2018.587


170